METRO COUNTER STOOL

METRO COUNTER STOOL

KITSTO-371E

Dimensions: 18″ W x 20″ D x 39″ H